Pszichológus Online

Nyelvtudás és önbizalom

Rita négy éve él Anglia egyik nagyvárosában. Otthon Vendéglátóipari Főiskolát végzett, de gyenge nyelvtudása miatt szóba sem jöhetett, hogy a végzettségének megfelelő állást kaphat külföldön. Azóta is egy kis étteremben dolgozik felszolgálóként. Egykori évfolyamtársai ma már felelős pozíciót töltenek be különböző jónevű szállodákban. S jóllehet, havi jövedelme bármelyikükénél több, szégyelli a helyzetét, emiatt minden korábbi barátságát megszakította.

Tavaly februárban keresett meg, éppen a 35. születésnapján. Mint első levelében leírta, kezd pánikba esni a jövőjét illetően. Csak telnek az évek, minden különösebb cél és esemény nélkül. Semmi kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni és fogalma sincs arról, hogy merre tart. Nagyon távol van attól az álmától, hogy valaha családja, gyereke legyen, hiszen még egyetlen hosszú és normális kapcsolata sem volt. Úgy érezte, minden szempontból kifutott az időből.

Az online pszichológiai tanácsadás kezdetén az első kérdésem a nyelvtudására vonatkozott. Kiderült, hogy az elmúlt négy évben semmit nem fejlődött, mert valójában napi szinten nem is volt szüksége rá. Az étterem menüsorát betéve tudja, a felszolgáláskor szükséges formulákat úgyszintén. Ő maga szupermarketben vásárol, mindent szó nélkül vesz le a polcról. Bérelt lakásában magyar televízióadást néz, mert ezt érti, ez a kikapcsolódása. A lakást egyébként közösen bérlik páran magyarok, és valamennyi barátsága kint élő magyarokkal köttetett.

Párkapcsolatai is ebben az általa belterjesnek nevezett körben szövődtek, azonban pár hét után rendre zátonyra futottak. Eljutott addig, hogy jelentkezésekor már mindenkivel konfliktushelyzetben vagy haragban állt a környezetében.

Közös munkánk célkitűzése az volt, hogy tisztába jöjjön saját magával, megtalálja, hogy mit tehet a jövője tudatos alakítása érdekében és megértse, mi okozza a párkapcsolati kudarcokat.

Az nagyon hamar egyértelművé vált, hogy a jövőt csakis Angliában tudja elképzelni, semmiképpen nem akar visszatérni Magyarországra. Amikor kielemeztük az okokat és azt, hogy mégis csak honfitársakkal tart kapcsolatot, hamar felismerte az ellentmondást. Rádöbbent arra is, mi állt a nyelvtanulás útjába, és még azon a héten beiratkozott egy nyelvtanfolyamra.

Három héttel később úgy döntött, hogy elköltözik a magyaroktól. Intenzíven böngészte a hirdetéseket, míg elfogadható áron talált egy kis apartmant egy angolok által lakott házban.

Közben végigelemeztük a korábbi kapcsolatait, valamint azt a mintát, amit otthon családmodellként látott. Egyre pontosabban látta, hogy miért futott bele kudarcos körökbe, és egyre világosabbá vált, hogy mit akar a jövőben elkerülni.

Ahogy felidéztük a pályaválasztás időszakát, felelevenítettük régi célkitűzéseit, kezdtek előjönni ambíciói. Megfogalmazta, hogy mit akar, és mit kell tennie annak érdekében, hogy elérje. És nem csak megfogalmazta, hanem elképesztő módon rástartolt a nyelvtanulásra.

Ahogy fejlődött, úgy nőtt az önbizalma és a magabiztossága. Rátalált arra a szakmai képzésre, aminek elvégzésével lehetősége lesz a karrierjét továbbépíteni. A felvételi folyamat része azonban egy nyelvvizsga volt, melyet pár hete sikeresen teljesített. Így hamarosan megkezdheti a tanulmányait.

Szilveszterkor megismerkedett egy kedves angol fiúval. Már tudja, hogy korábban mit rontott el a kapcsolataiban, ezért most nagyon óvja a helyzetet. Mint mondja, talán nem feltétlenül ez a fiú lesz az igazi, de már hiszi, érzi, hogy képes lesz mély társkapcsolatra és családalapításra.

A magyarokkal való konfliktusait is sikerült elsimítania. Mostanában havonta egyszer találkozik velük, elbeszélgetnek, jól érzik magukat. És ennyi velük elég is. Mert az ő élete már más irányt vett.

Share
Pszichológus Online

Amikor a legjobb otthon

Nóra három éve dolgozott babysitterként az egyik nyugat-európai nagyvárosban. A gyerekeket nagyon szerette, mégis úgy érezte, munkája nem elégíti ki, és hosszabb távra gondolva, semmi perspektívát nem látott maga előtt.

Hiába élt Európa szívében, körülvéve kulturális és társasági lehetőségekkel, 26 évesen egyre inkább magába fordult, elszigetelődött. Elmaradt a fitneszteremből is, ahova korábban hetente egy-két alkalommal lejárt tornázni. Örömet egyre inkább szinte kizárólag az evésben talált. Fél év alatt felszedett magára tíz kilót, amitől a közérzete még rosszabb lett. Erős szorongás, tehetetlenségérzet gyötörte, éjszakánként felriadt, reggelente pedig alig tudott felkelni. Állandóan fáradtnak és lehangoltnak érezte magát, teljes mértékben erőtlennek ahhoz, hogy változtatni tudjon a helyzetén.

Végső kilátástalanságát érezve 2010 áprilisában fordult hozzám segítségért.

A terápia során kiderült, hogy tanulmányait befejezve, friss tanári diplomával a zsebében hagyta el Magyarországot. Akkor mindössze annyi volt a terve, hogy egy évig külföldön éljen és kellő nyelvtudást szerezzen. Magának sem merte beismerni, hogy valójában lélekszakadva menekült el otthonról, egy alkoholista apa és egy szerelmi csalódás miatt. Nem megérteni és feldolgozni akarta a múltját, hanem negligálni, tudomást sem venni arról, hogy mi és miért történt, hogyan lehetne másképp.

A terápia kezdetén értéktelennek, ahogyan ő fogalmazott, „gyenge porszem”-nek érezte magát, olyannak, aki csak tehetetlenül sodródik a mindennapokban.

Az online pszichológiai tanácsadás első céljaként azt tűztük ki, hogy ki tudjon jönni ebből a mélypontból és merjen hinni saját magában, a képességeiben.

Olyan feladatokat kapott, amelyek a személyisége pozitív oldalait erősítették. Az elért eredmények hatására egyre magabiztosabbá vált, kezdte érezni, hogy valóban a saját kezében van a megoldás kulcsa. A rendszeres testmozgásnak és az állandó nassolástól való elterelődésnek köszönhetően tíz hét alatt lefogyott hat kilót. Ismét kezdte magát jól érezni a saját bőrében.

Július végére eléggé erősnek érezte magát ahhoz, hogy hazalátogasson Magyarországra és szembenézzen a múltjával. Találkozott egykori szerelmével, és választ kapott azokra a kérdésekre, amelyek évek óta elnyomva marcangolták.

Merte szembesíteni apját az alkoholista életmód pusztító, ön- és családromboló következményeivel. Ennek eredménye az lett, hogy apja bejelentkezett elvonókúrára.

Megnyugodva tért vissza munkájához, mind a gyerekvigyázásban, mind a mindennapokban egyre több örömet talált.

A szíve azonban valójában Magyarország felé húzta. Kezdte elhinni, hogy képes megvalósítani a céljait, és hogy otthon is tud érvényesülni. Szorgalmasan kutatta a lehetőségeket, sorra adta be álláspályázatait.

Október közepén telefonhívást kapott egy magániskolától, ahol gyors kezdéssel angoltanárt kerestek egy hirtelen távozott kolléga helyére.

Nóra igent mondott, és november elsejével munkába állt Budapesten. Megtakarított pénzét hitellel megtámogatva tudott venni egy kis lakást magának.

Eredeti testsúlyát visszanyerte. Apja július óta nem ivott egy korty alkoholt sem, ami az egész család számára hatalmas megnyugvás.

Nóra januárban megismerkedett egy 30 éves közgazdásszal, akivel szinte első látásra egymásba szerettek.

És készül a továbbtanulásra, beadta jelentkezését másoddiplomás képzésre.

Boldog, mert megerősödött abban, hogy a saját életét önmaga alakítja.

Ahogyan ő fogalmaz: „mindig is ilyen életet szerettem volna”.

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tanácsadás skype-on

Amikor az online pszichológiai tanácsadást elindítottam, arra számítottam, hogy elsősorban külföldön élő magyarok veszik majd igénybe ezt a szolgáltatást. Kézenfekvőnek látszott ez az előfeltételezés, hiszen ez egyfajta lehetőség arra, hogy az anyanyelvükön osszák meg egy szakemberrel a nehézségeiket, problémáikat. És azért is, mert nem csak nyelvi szempontból nehéz egy másik nemzetiségűvel megértetni az érzéseinket. Szükséges a közös alap, az azonos kultúrkör, a hasonló mentalitás. Aki élt már idegen országban, pontosan tudja, mit jelent az, hogy „mi magyarok olykor félszavakból is értjük egymást”.

És persze az a tény is fontos, hogy élenjárunk azokkal az érzéseinkkel, melyek a Szülőföldhöz, a Hazához kötnek bennünket. A honvágy olykor kínzó fájdalomként ég a lelkünkben.

Mindez megnehezíti a beilleszkedést, az alkalmazkodást egy választott, új országban.

Várakozásaimmal ellentétben a skype-on történő pszichológiai tanácsadást ötven százalékban a Magyarországon élők veszik igénybe. Legtöbben olyanok, akik

– vidéken élnek, emiatt nem találnak a lakóhelyük közelében szakembert

– otthonukban dolgoznak, vagy kisgyerekkel vannak otthon, és időbeosztásukat ennek megfelelően tudják igazítani

– túlságosan elfoglaltak a napi munkájukkal ahhoz, hogy idejük, módjuk legyen egy rendelőt személyesen felkeresni.

A skype-on történő pszichológiai tanácsadást igénybe vevők között az alábbi nehézségek kerülnek fókuszba:

Honvágy, az otthon-maradottak hiánya

– Elhelyezkedési nehézségek

Beilleszkedési gondok egy idegen ország eltérő kulturális és értékrendbeli elvárásai között

Párkapcsolati problémák – idegen környezetben hangsúlyosabb két ember egymásrautaltsága + sokkal több nehézséggel kell együttesen szembenézni

– Levertség, lehangoltság, depresszió, befelé fordulás

Magányérzet

– Internet-függőség, „second life”-szindróma

Társfüggőség, menekülési képtelenség egy örömtelen és boldogtalan kapcsolatból

Táplálkozási zavarok – az étkezés, mint örömforrás, élvezeti pótlék, melynek során megindul az elhízás

– A régi „én” elvesztése, elbizonytalanodás, út- és én-keresés egy megváltozott helyzetben

– Korábbi traumák feldolgozása

– Érzelmi krízis

– Testi tünetek, remegés, szorongás, erős szívdobogás, pánikszerű rosszullétek

– Túlzott megfelelési igény, teljesítménykényszer.

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tesztek felhasználása

A honlapom indulása óta rengeteg olyan levelet kaptam, melyben egy-egy pszichológiai teszt online kitölthetőségét, elérhetőségét kérték.

Jóllehet, a diagnosztikában használatos, klasszikus tesztek (pl. Rorschach, Szondi, Raven) nem alkalmazhatóak online módon, az igényeket figyelembe véve bővítettem az önismeret és önvizsgálat lehetőségeit a feltöltött kérdőívekkel.

A tesztek népszerűségét igazolják a statisztikai adatok: négy év alatt több, mint ötszázezer (!) teszt kitöltésére került sor a honlapomon keresztül.

A hozzám érkező leggyakoribb kérdéskörökhöz is igazodva az alábbi teszteket töltötték ki a legtöbben:

Beck-féle Depressziós Skála

Párkapcsolati Teszt

Önbizalom, Erősségek Kérdéssor

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tanácsadás E-mailen

Mivel honlapomon szerepel, hogy az első e-mailre díjmentesen válaszolok, rengeteg tanácskérő levél érkezik hozzám.

Átlagosan napi másfél-két órát töltök azzal, hogy ezeket a leveleket megpróbálom a legjobb tudásom szerint, kézzelfogható útmutatást is nyújtva megválaszolni.

Ennyi időt dolgozom tehát naponta ingyen – mondjuk inkább -,  jótékonyságból.

Olykor, különösen elfoglaltabb időszakokban és egy-egy többoldalasra nyúló levél olvasásakor elgondolkodom, hogy megszüntetem, vagy legalábbis korlátozom ezt a szolgáltatást, de pontosan tudom, hány és hány embernek segítek, hány hozzám fordulónak jelent nagyon sokat a válaszom.

A munkám nemcsak hivatás, tényleg lélekkel és szívből végzem.

Emiatt sem lennék képes elvenni senki olyantól a lehetőséget, akinek talán ez az egyetlen cérnaszál, amibe kapaszkodhat, ahonnan segítséget remélhet.

Vannak néhányan, akiknek a figyelmét elkerüli, hogy csak az első levél megválaszolása díjmentes, és a kétségbeesésüket érezve nem tudom válasz nélkül hagyni a további kérdéseket. Olykor többszörös levelezés zajlik, mert tudom, és figyelembe veszem, nincsenek abban a helyzetben, hogy fizessenek a további terápiáért.

Vannak emellett, akiknek nagyon is módjukban állna megfizetni egy szakembert, de megszokták, hogy az interneten minden (?)  ingyen is elérhető. (Zárójelben megjegyzem, örömmel veszem, ha bárki elküldi nekem azon web-áruházak elérhetőségét, ahol díjmentesen lehet beszerezni termékeket, szolgáltatásokat :)))
Sokan újabb és újabb kérdéseket küldenek, mint ahogy újabb és újabb filmeket, zenei lemezeket töltenek le a kalóz-oldalakról.

Félreértés ne essék, rájuk sem haragszom, csupán híve vagyok a jogtiszta dolgoknak.

És mint ahogyan senki más, én sem tudok a mosolyommal, sem pénzen kívül semmi mással fizetni a közértben vagy a hentesnél.

Azt érzékelem, hogy a pszichológus segítőként jelenik meg a köztudatban, ami rendjén is van. De közben kevesen gondolnak utána, hogy valahol azért mi is pénzből, jövedelemből élünk. Hogy a mi munkánk is megélhetési forrás.

E kis kitérő után némi elemzés.

A hozzám érkező levelek tartalmát tekintve leggyakrabban az alábbi területeket érintik a kérdések:

– Párkapcsolati problémák (napi konfliktusok, együttmaradás-válás, harmadik felbukkanása)

– Depresszió (önleértékelési és öngyilkossági gondolatok)

– Önbizalomhiány, negatív énkép, önértékelési problémák

– Élethelyzet okozta önértékelési válság („szeretnék visszatalálni a régi önmagamhoz”)

– Tizenévesek útkeresési, önelfogadási és kapcsolati problémái (szülők, barátok, szerelem)

– A szexualitás ellaposodása, a szenvedély kihűlése a párkapcsolatokban (a társ rendszeresen pornófilmeket néz valódi együttlét helyett)

– Internet-függőség (beleértve a virtuális kapcsolatépítést, interneten létrejövő külső kapcsolatokat)

– Homoszexualitás (hogyan felvállalható)

– Elakadás a jövőt tekintve (továbbtanulás, karrier-épités)

Share