Pszichológus Online

Az online pszichológiai tanácsadás tapasztalatai

Bő öt évvel ezelőtt, amikor kibővítettem a pszichológusi munkámat és elkezdtem az online pszichológiai tanácsadást, tele voltam fenntartásokkal és kételyekkel.

Előzőleg volt néhány olyan páciensem, akiknek úgy alakult az élete, hogy még a terápia lezárása előtt külföldre költöztek, emiatt csak skype-on folytathattuk a közös munkát.

És voltak olyanok is, akik azt kérték, telefonon keresztül adjak nekik segítséget, tanácsot.

Nem merték, vagy közismertségük miatt nem akarták vállalni a nevüket, arcukat.

Online tanácsadói munkám elindítására tehát lényegében maga az élet késztetett.

Mint minden új módszernél, ez esetben is próbáltam új ismeretekkel gyarapítani tudásomat. Magyar nyelven azonban semmilyen anyagot, ismertetőt, képzési lehetőséget nem találtam az online terápiára vonatkozóan.

A világhálónak köszönhetően viszont rátaláltam jó néhány amerikai és nyugat-európai szakember honlapjára, akik már egy ideje online dolgoztak és publikálták tapasztalataikat.

Eredményeik eloszlatták a kételyeimet, és bátrabban indultam el az új, valóban mindenki számára hozzáférhető szolgáltatással.

Az elmúlt időszak tapasztalatai nyomán úgy érzem, érdemes egyfajta összegzést készítenem a sajátosságokról és a legjellemzőbb kérdésekről, helyzetekről.

Az első és legfontosabb észrevétel, hogy az online terápia mind módszereiben, mind hatásmechanizmusában lényegesen eltér a hagyományos terápiától.

Természetesen ez nem a hozzám forduló, segítséget kérő embereket érinti, sokkal inkább szakmai kérdés.

Napjainkban minden területen előtérbe került a differenciálódás, a specifikáció. Szinte nincs olyan tudományág, szakterület, melynél ne bukkannának elő folyamatosan újabb és újabb jelenségek, megoldások.

Így van ez a pszichológián belül is. Elég csak arra gondolni, hogy a ma oly sokakat érintő pánikbetegség húsz évvel ezelőtt terminológiailag még nem is létezett.

Mint ahogy akkor még nem beszéltünk workalcoholic, azaz munkamániás betegségről.

Számítógép-függésről pedig végképp nem, hiszen elenyésző volt azok száma, akik egyáltalán a technika e vívmányának közelébe kerültek.

Ahogyan sajnálatos módon bővült a diagnózisok tárháza, úgy kellett a gyógyításra hivatott szakembereknek is egyre inkább bővíteniük ismereteiket. Meg kellett ismerniük új tüneteket, és azok kezelési módját.

Éppen így van ez az online terápiával, mint módszerrel. Az, hogy valaki nagyon hatékony terapeuta kétszemélyes, szemtől szembeni helyzetben, messze nem garantálja, hogy az internetes kapcsolatfelvételnél is sikeres lesz. Az eredményességhez nem elegendő pusztán egy skype- vagy Messenger- azonosító. Az online kapcsolattartás a megszokottól sok tekintetben eltérő készségeket, jártasságot igényel.

Share
Pszichológus Online

Egy Pszichológus Naplójából

Klinikai szakpszichológusként rengeteg személyes, gyakorló online pszichológusként egyre bővülő internetes tapasztalattal a hátam mögött úgy érzem, elérkezett az ideje, hogy pszichológiai blogot indítsak. Itt szeretném megosztani minden érdeklődővel a mindennapi élményeimet, gondolataimat, meglátásaimat.

Személyes bemutatkozásom, szakmai hátterem, a segítségnyújtás területei és módjai részletesen olvashatóak az onlinepszichologus.com honlapomon.

Terveim szerint ezen a blogon a mindennapokról, sokakat érintő kérdésekről, új pszichológiai érdekességekről, hírekről és eredményekről is szeretnék beszámolni.

Ismertetek megtörtént eseteket, lezárt terápiákat, azzal a céllal, hogy bizonyos élethelyzetek, viselkedési modellek, emberi „játszmák”, és az ezekből levont következtetések mások számára is tanulságul szolgálhassanak. Természetesen mindvégig szem előtt tartom a pszichológus-etika alapszabályait, minden konkrét adatot, körülményt olyan mértékben megváltoztatok, hogy soha senki ne ismerhessen sem saját magára, sem senki másra.

2010 februárja óta az életem fordulatossá vált.
Két évig az életem  java részét Vietnam legnagyobb városában, Saigonban töltöttem, töltöttük, ott volt berendezett otthonunk, ott zajlott a mindennapi életünk. Negyedévente látogatottam haza, Magyarországra, alkalmanként egy-másfél hónapra, így az itthoni élettől semmilyen szempontból nem szakadtam el.

2011 végén visszatértem szülővárosomba, Budapestre, ahol mindig is éltem korábban. Hatalmas lendülettel vetettem bele magam az itthoni megszokott pezsgő életbe, a szakmai továbbképzésekbe, és persze abba a kulturális életbe is, ami Saigonban hiányzott.

2014 márciusában újabb jelentős fordulat következett, elköltöztünk a Balaton-felvidékre, ahol csodálatos környezetben élünk kicsit kétlaki életet. Az itteni csendesebb tempó alkalmat ad arra, hogy dolgozzunk, alkossunk, írjunk, fotózzunk, kiránduljunk nagyokat.

Változatlanul folytatom a pszichológiai tanácsadást, mind személyesen, mind online módon, skype-on keresztül.
És közben persze kéthetente, havonta mégis néhány napot Budapesten töltünk, nem csak a kultúra, hanem az ottmaradt Gyermekek, Unokák kedvéért is.

Remélve, hogy blogom a széles nagyközönséghez eljut, a stílust tekintve közérthetőségre és olvashatóságra törekszem, igyekszem a szakmai kifejezések használatát elkerülni.

Share