Pszichológus Online

Online pszichológiai tanácsadás skype-on

Amikor az online pszichológiai tanácsadást elindítottam, arra számítottam, hogy elsősorban külföldön élő magyarok veszik majd igénybe ezt a szolgáltatást. Kézenfekvőnek látszott ez az előfeltételezés, hiszen ez egyfajta lehetőség arra, hogy az anyanyelvükön osszák meg egy szakemberrel a nehézségeiket, problémáikat. És azért is, mert nem csak nyelvi szempontból nehéz egy másik nemzetiségűvel megértetni az érzéseinket. Szükséges a közös alap, az azonos kultúrkör, a hasonló mentalitás. Aki élt már idegen országban, pontosan tudja, mit jelent az, hogy „mi magyarok olykor félszavakból is értjük egymást”.

És persze az a tény is fontos, hogy élenjárunk azokkal az érzéseinkkel, melyek a Szülőföldhöz, a Hazához kötnek bennünket. A honvágy olykor kínzó fájdalomként ég a lelkünkben.

Mindez megnehezíti a beilleszkedést, az alkalmazkodást egy választott, új országban.

Várakozásaimmal ellentétben a skype-on történő pszichológiai tanácsadást ötven százalékban a Magyarországon élők veszik igénybe. Legtöbben olyanok, akik

– vidéken élnek, emiatt nem találnak a lakóhelyük közelében szakembert

– otthonukban dolgoznak, vagy kisgyerekkel vannak otthon, és időbeosztásukat ennek megfelelően tudják igazítani

– túlságosan elfoglaltak a napi munkájukkal ahhoz, hogy idejük, módjuk legyen egy rendelőt személyesen felkeresni.

A skype-on történő pszichológiai tanácsadást igénybe vevők között az alábbi nehézségek kerülnek fókuszba:

Honvágy, az otthon-maradottak hiánya

– Elhelyezkedési nehézségek

Beilleszkedési gondok egy idegen ország eltérő kulturális és értékrendbeli elvárásai között

Párkapcsolati problémák – idegen környezetben hangsúlyosabb két ember egymásrautaltsága + sokkal több nehézséggel kell együttesen szembenézni

– Levertség, lehangoltság, depresszió, befelé fordulás

Magányérzet

– Internet-függőség, „second life”-szindróma

Társfüggőség, menekülési képtelenség egy örömtelen és boldogtalan kapcsolatból

Táplálkozási zavarok – az étkezés, mint örömforrás, élvezeti pótlék, melynek során megindul az elhízás

– A régi „én” elvesztése, elbizonytalanodás, út- és én-keresés egy megváltozott helyzetben

– Korábbi traumák feldolgozása

– Érzelmi krízis

– Testi tünetek, remegés, szorongás, erős szívdobogás, pánikszerű rosszullétek

– Túlzott megfelelési igény, teljesítménykényszer.

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tesztek felhasználása

A honlapom indulása óta rengeteg olyan levelet kaptam, melyben egy-egy pszichológiai teszt online kitölthetőségét, elérhetőségét kérték.

Jóllehet, a diagnosztikában használatos, klasszikus tesztek (pl. Rorschach, Szondi, Raven) nem alkalmazhatóak online módon, az igényeket figyelembe véve bővítettem az önismeret és önvizsgálat lehetőségeit a feltöltött kérdőívekkel.

A tesztek népszerűségét igazolják a statisztikai adatok: négy év alatt több, mint ötszázezer (!) teszt kitöltésére került sor a honlapomon keresztül.

A hozzám érkező leggyakoribb kérdéskörökhöz is igazodva az alábbi teszteket töltötték ki a legtöbben:

Beck-féle Depressziós Skála

Párkapcsolati Teszt

Önbizalom, Erősségek Kérdéssor

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tanácsadás E-mailen

Mivel honlapomon szerepel, hogy az első e-mailre díjmentesen válaszolok, rengeteg tanácskérő levél érkezik hozzám.

Átlagosan napi másfél-két órát töltök azzal, hogy ezeket a leveleket megpróbálom a legjobb tudásom szerint, kézzelfogható útmutatást is nyújtva megválaszolni.

Ennyi időt dolgozom tehát naponta ingyen – mondjuk inkább -,  jótékonyságból.

Olykor, különösen elfoglaltabb időszakokban és egy-egy többoldalasra nyúló levél olvasásakor elgondolkodom, hogy megszüntetem, vagy legalábbis korlátozom ezt a szolgáltatást, de pontosan tudom, hány és hány embernek segítek, hány hozzám fordulónak jelent nagyon sokat a válaszom.

A munkám nemcsak hivatás, tényleg lélekkel és szívből végzem.

Emiatt sem lennék képes elvenni senki olyantól a lehetőséget, akinek talán ez az egyetlen cérnaszál, amibe kapaszkodhat, ahonnan segítséget remélhet.

Vannak néhányan, akiknek a figyelmét elkerüli, hogy csak az első levél megválaszolása díjmentes, és a kétségbeesésüket érezve nem tudom válasz nélkül hagyni a további kérdéseket. Olykor többszörös levelezés zajlik, mert tudom, és figyelembe veszem, nincsenek abban a helyzetben, hogy fizessenek a további terápiáért.

Vannak emellett, akiknek nagyon is módjukban állna megfizetni egy szakembert, de megszokták, hogy az interneten minden (?)  ingyen is elérhető. (Zárójelben megjegyzem, örömmel veszem, ha bárki elküldi nekem azon web-áruházak elérhetőségét, ahol díjmentesen lehet beszerezni termékeket, szolgáltatásokat :)))
Sokan újabb és újabb kérdéseket küldenek, mint ahogy újabb és újabb filmeket, zenei lemezeket töltenek le a kalóz-oldalakról.

Félreértés ne essék, rájuk sem haragszom, csupán híve vagyok a jogtiszta dolgoknak.

És mint ahogyan senki más, én sem tudok a mosolyommal, sem pénzen kívül semmi mással fizetni a közértben vagy a hentesnél.

Azt érzékelem, hogy a pszichológus segítőként jelenik meg a köztudatban, ami rendjén is van. De közben kevesen gondolnak utána, hogy valahol azért mi is pénzből, jövedelemből élünk. Hogy a mi munkánk is megélhetési forrás.

E kis kitérő után némi elemzés.

A hozzám érkező levelek tartalmát tekintve leggyakrabban az alábbi területeket érintik a kérdések:

– Párkapcsolati problémák (napi konfliktusok, együttmaradás-válás, harmadik felbukkanása)

– Depresszió (önleértékelési és öngyilkossági gondolatok)

– Önbizalomhiány, negatív énkép, önértékelési problémák

– Élethelyzet okozta önértékelési válság („szeretnék visszatalálni a régi önmagamhoz”)

– Tizenévesek útkeresési, önelfogadási és kapcsolati problémái (szülők, barátok, szerelem)

– A szexualitás ellaposodása, a szenvedély kihűlése a párkapcsolatokban (a társ rendszeresen pornófilmeket néz valódi együttlét helyett)

– Internet-függőség (beleértve a virtuális kapcsolatépítést, interneten létrejövő külső kapcsolatokat)

– Homoszexualitás (hogyan felvállalható)

– Elakadás a jövőt tekintve (továbbtanulás, karrier-épités)

Share
Pszichológus Online

Egy Pszichológus Naplójából

Klinikai szakpszichológusként rengeteg személyes, gyakorló online pszichológusként egyre bővülő internetes tapasztalattal a hátam mögött úgy érzem, elérkezett az ideje, hogy pszichológiai blogot indítsak. Itt szeretném megosztani minden érdeklődővel a mindennapi élményeimet, gondolataimat, meglátásaimat.

Személyes bemutatkozásom, szakmai hátterem, a segítségnyújtás területei és módjai részletesen olvashatóak az onlinepszichologus.com honlapomon.

Terveim szerint ezen a blogon a mindennapokról, sokakat érintő kérdésekről, új pszichológiai érdekességekről, hírekről és eredményekről is szeretnék beszámolni.

Ismertetek megtörtént eseteket, lezárt terápiákat, azzal a céllal, hogy bizonyos élethelyzetek, viselkedési modellek, emberi „játszmák”, és az ezekből levont következtetések mások számára is tanulságul szolgálhassanak. Természetesen mindvégig szem előtt tartom a pszichológus-etika alapszabályait, minden konkrét adatot, körülményt olyan mértékben megváltoztatok, hogy soha senki ne ismerhessen sem saját magára, sem senki másra.

2010 februárja óta az életem fordulatossá vált.
Két évig az életem  java részét Vietnam legnagyobb városában, Saigonban töltöttem, töltöttük, ott volt berendezett otthonunk, ott zajlott a mindennapi életünk. Negyedévente látogatottam haza, Magyarországra, alkalmanként egy-másfél hónapra, így az itthoni élettől semmilyen szempontból nem szakadtam el.

2011 végén visszatértem szülővárosomba, Budapestre, ahol mindig is éltem korábban. Hatalmas lendülettel vetettem bele magam az itthoni megszokott pezsgő életbe, a szakmai továbbképzésekbe, és persze abba a kulturális életbe is, ami Saigonban hiányzott.

2014 márciusában újabb jelentős fordulat következett, elköltöztünk a Balaton-felvidékre, ahol csodálatos környezetben élünk kicsit kétlaki életet. Az itteni csendesebb tempó alkalmat ad arra, hogy dolgozzunk, alkossunk, írjunk, fotózzunk, kiránduljunk nagyokat.

Változatlanul folytatom a pszichológiai tanácsadást, mind személyesen, mind online módon, skype-on keresztül.
És közben persze kéthetente, havonta mégis néhány napot Budapesten töltünk, nem csak a kultúra, hanem az ottmaradt Gyermekek, Unokák kedvéért is.

Remélve, hogy blogom a széles nagyközönséghez eljut, a stílust tekintve közérthetőségre és olvashatóságra törekszem, igyekszem a szakmai kifejezések használatát elkerülni.

Share