Pszichológus Online

Amikor a legjobb otthon

Nóra három éve dolgozott babysitterként az egyik nyugat-európai nagyvárosban. A gyerekeket nagyon szerette, mégis úgy érezte, munkája nem elégíti ki, és hosszabb távra gondolva, semmi perspektívát nem látott maga előtt.

Hiába élt Európa szívében, körülvéve kulturális és társasági lehetőségekkel, 26 évesen egyre inkább magába fordult, elszigetelődött. Elmaradt a fitneszteremből is, ahova korábban hetente egy-két alkalommal lejárt tornázni. Örömet egyre inkább szinte kizárólag az evésben talált. Fél év alatt felszedett magára tíz kilót, amitől a közérzete még rosszabb lett. Erős szorongás, tehetetlenségérzet gyötörte, éjszakánként felriadt, reggelente pedig alig tudott felkelni. Állandóan fáradtnak és lehangoltnak érezte magát, teljes mértékben erőtlennek ahhoz, hogy változtatni tudjon a helyzetén.

Végső kilátástalanságát érezve 2010 áprilisában fordult hozzám segítségért.

A terápia során kiderült, hogy tanulmányait befejezve, friss tanári diplomával a zsebében hagyta el Magyarországot. Akkor mindössze annyi volt a terve, hogy egy évig külföldön éljen és kellő nyelvtudást szerezzen. Magának sem merte beismerni, hogy valójában lélekszakadva menekült el otthonról, egy alkoholista apa és egy szerelmi csalódás miatt. Nem megérteni és feldolgozni akarta a múltját, hanem negligálni, tudomást sem venni arról, hogy mi és miért történt, hogyan lehetne másképp.

A terápia kezdetén értéktelennek, ahogyan ő fogalmazott, „gyenge porszem”-nek érezte magát, olyannak, aki csak tehetetlenül sodródik a mindennapokban.

Az online pszichológiai tanácsadás első céljaként azt tűztük ki, hogy ki tudjon jönni ebből a mélypontból és merjen hinni saját magában, a képességeiben.

Olyan feladatokat kapott, amelyek a személyisége pozitív oldalait erősítették. Az elért eredmények hatására egyre magabiztosabbá vált, kezdte érezni, hogy valóban a saját kezében van a megoldás kulcsa. A rendszeres testmozgásnak és az állandó nassolástól való elterelődésnek köszönhetően tíz hét alatt lefogyott hat kilót. Ismét kezdte magát jól érezni a saját bőrében.

Július végére eléggé erősnek érezte magát ahhoz, hogy hazalátogasson Magyarországra és szembenézzen a múltjával. Találkozott egykori szerelmével, és választ kapott azokra a kérdésekre, amelyek évek óta elnyomva marcangolták.

Merte szembesíteni apját az alkoholista életmód pusztító, ön- és családromboló következményeivel. Ennek eredménye az lett, hogy apja bejelentkezett elvonókúrára.

Megnyugodva tért vissza munkájához, mind a gyerekvigyázásban, mind a mindennapokban egyre több örömet talált.

A szíve azonban valójában Magyarország felé húzta. Kezdte elhinni, hogy képes megvalósítani a céljait, és hogy otthon is tud érvényesülni. Szorgalmasan kutatta a lehetőségeket, sorra adta be álláspályázatait.

Október közepén telefonhívást kapott egy magániskolától, ahol gyors kezdéssel angoltanárt kerestek egy hirtelen távozott kolléga helyére.

Nóra igent mondott, és november elsejével munkába állt Budapesten. Megtakarított pénzét hitellel megtámogatva tudott venni egy kis lakást magának.

Eredeti testsúlyát visszanyerte. Apja július óta nem ivott egy korty alkoholt sem, ami az egész család számára hatalmas megnyugvás.

Nóra januárban megismerkedett egy 30 éves közgazdásszal, akivel szinte első látásra egymásba szerettek.

És készül a továbbtanulásra, beadta jelentkezését másoddiplomás képzésre.

Boldog, mert megerősödött abban, hogy a saját életét önmaga alakítja.

Ahogyan ő fogalmaz: „mindig is ilyen életet szerettem volna”.

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tanácsadás skype-on

Amikor az online pszichológiai tanácsadást elindítottam, arra számítottam, hogy elsősorban külföldön élő magyarok veszik majd igénybe ezt a szolgáltatást. Kézenfekvőnek látszott ez az előfeltételezés, hiszen ez egyfajta lehetőség arra, hogy az anyanyelvükön osszák meg egy szakemberrel a nehézségeiket, problémáikat. És azért is, mert nem csak nyelvi szempontból nehéz egy másik nemzetiségűvel megértetni az érzéseinket. Szükséges a közös alap, az azonos kultúrkör, a hasonló mentalitás. Aki élt már idegen országban, pontosan tudja, mit jelent az, hogy „mi magyarok olykor félszavakból is értjük egymást”.

És persze az a tény is fontos, hogy élenjárunk azokkal az érzéseinkkel, melyek a Szülőföldhöz, a Hazához kötnek bennünket. A honvágy olykor kínzó fájdalomként ég a lelkünkben.

Mindez megnehezíti a beilleszkedést, az alkalmazkodást egy választott, új országban.

Várakozásaimmal ellentétben a skype-on történő pszichológiai tanácsadást ötven százalékban a Magyarországon élők veszik igénybe. Legtöbben olyanok, akik

– vidéken élnek, emiatt nem találnak a lakóhelyük közelében szakembert

– otthonukban dolgoznak, vagy kisgyerekkel vannak otthon, és időbeosztásukat ennek megfelelően tudják igazítani

– túlságosan elfoglaltak a napi munkájukkal ahhoz, hogy idejük, módjuk legyen egy rendelőt személyesen felkeresni.

A skype-on történő pszichológiai tanácsadást igénybe vevők között az alábbi nehézségek kerülnek fókuszba:

Honvágy, az otthon-maradottak hiánya

– Elhelyezkedési nehézségek

Beilleszkedési gondok egy idegen ország eltérő kulturális és értékrendbeli elvárásai között

Párkapcsolati problémák – idegen környezetben hangsúlyosabb két ember egymásrautaltsága + sokkal több nehézséggel kell együttesen szembenézni

– Levertség, lehangoltság, depresszió, befelé fordulás

Magányérzet

– Internet-függőség, „second life”-szindróma

Társfüggőség, menekülési képtelenség egy örömtelen és boldogtalan kapcsolatból

Táplálkozási zavarok – az étkezés, mint örömforrás, élvezeti pótlék, melynek során megindul az elhízás

– A régi „én” elvesztése, elbizonytalanodás, út- és én-keresés egy megváltozott helyzetben

– Korábbi traumák feldolgozása

– Érzelmi krízis

– Testi tünetek, remegés, szorongás, erős szívdobogás, pánikszerű rosszullétek

– Túlzott megfelelési igény, teljesítménykényszer.

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tesztek felhasználása

A honlapom indulása óta rengeteg olyan levelet kaptam, melyben egy-egy pszichológiai teszt online kitölthetőségét, elérhetőségét kérték.

Jóllehet, a diagnosztikában használatos, klasszikus tesztek (pl. Rorschach, Szondi, Raven) nem alkalmazhatóak online módon, az igényeket figyelembe véve bővítettem az önismeret és önvizsgálat lehetőségeit a feltöltött kérdőívekkel.

A tesztek népszerűségét igazolják a statisztikai adatok: négy év alatt több, mint ötszázezer (!) teszt kitöltésére került sor a honlapomon keresztül.

A hozzám érkező leggyakoribb kérdéskörökhöz is igazodva az alábbi teszteket töltötték ki a legtöbben:

Beck-féle Depressziós Skála

Párkapcsolati Teszt

Önbizalom, Erősségek Kérdéssor

Share
Pszichológus Online

Online pszichológiai tanácsadás E-mailen

Mivel honlapomon szerepel, hogy az első e-mailre díjmentesen válaszolok, rengeteg tanácskérő levél érkezik hozzám.

Átlagosan napi másfél-két órát töltök azzal, hogy ezeket a leveleket megpróbálom a legjobb tudásom szerint, kézzelfogható útmutatást is nyújtva megválaszolni.

Ennyi időt dolgozom tehát naponta ingyen – mondjuk inkább -,  jótékonyságból.

Olykor, különösen elfoglaltabb időszakokban és egy-egy többoldalasra nyúló levél olvasásakor elgondolkodom, hogy megszüntetem, vagy legalábbis korlátozom ezt a szolgáltatást, de pontosan tudom, hány és hány embernek segítek, hány hozzám fordulónak jelent nagyon sokat a válaszom.

A munkám nemcsak hivatás, tényleg lélekkel és szívből végzem.

Emiatt sem lennék képes elvenni senki olyantól a lehetőséget, akinek talán ez az egyetlen cérnaszál, amibe kapaszkodhat, ahonnan segítséget remélhet.

Vannak néhányan, akiknek a figyelmét elkerüli, hogy csak az első levél megválaszolása díjmentes, és a kétségbeesésüket érezve nem tudom válasz nélkül hagyni a további kérdéseket. Olykor többszörös levelezés zajlik, mert tudom, és figyelembe veszem, nincsenek abban a helyzetben, hogy fizessenek a további terápiáért.

Vannak emellett, akiknek nagyon is módjukban állna megfizetni egy szakembert, de megszokták, hogy az interneten minden (?)  ingyen is elérhető. (Zárójelben megjegyzem, örömmel veszem, ha bárki elküldi nekem azon web-áruházak elérhetőségét, ahol díjmentesen lehet beszerezni termékeket, szolgáltatásokat :)))
Sokan újabb és újabb kérdéseket küldenek, mint ahogy újabb és újabb filmeket, zenei lemezeket töltenek le a kalóz-oldalakról.

Félreértés ne essék, rájuk sem haragszom, csupán híve vagyok a jogtiszta dolgoknak.

És mint ahogyan senki más, én sem tudok a mosolyommal, sem pénzen kívül semmi mással fizetni a közértben vagy a hentesnél.

Azt érzékelem, hogy a pszichológus segítőként jelenik meg a köztudatban, ami rendjén is van. De közben kevesen gondolnak utána, hogy valahol azért mi is pénzből, jövedelemből élünk. Hogy a mi munkánk is megélhetési forrás.

E kis kitérő után némi elemzés.

A hozzám érkező levelek tartalmát tekintve leggyakrabban az alábbi területeket érintik a kérdések:

– Párkapcsolati problémák (napi konfliktusok, együttmaradás-válás, harmadik felbukkanása)

– Depresszió (önleértékelési és öngyilkossági gondolatok)

– Önbizalomhiány, negatív énkép, önértékelési problémák

– Élethelyzet okozta önértékelési válság („szeretnék visszatalálni a régi önmagamhoz”)

– Tizenévesek útkeresési, önelfogadási és kapcsolati problémái (szülők, barátok, szerelem)

– A szexualitás ellaposodása, a szenvedély kihűlése a párkapcsolatokban (a társ rendszeresen pornófilmeket néz valódi együttlét helyett)

– Internet-függőség (beleértve a virtuális kapcsolatépítést, interneten létrejövő külső kapcsolatokat)

– Homoszexualitás (hogyan felvállalható)

– Elakadás a jövőt tekintve (továbbtanulás, karrier-épités)

Share
Pszichológus Online

Az online pszichológiai tanácsadás tapasztalatai

Bő öt évvel ezelőtt, amikor kibővítettem a pszichológusi munkámat és elkezdtem az online pszichológiai tanácsadást, tele voltam fenntartásokkal és kételyekkel.

Előzőleg volt néhány olyan páciensem, akiknek úgy alakult az élete, hogy még a terápia lezárása előtt külföldre költöztek, emiatt csak skype-on folytathattuk a közös munkát.

És voltak olyanok is, akik azt kérték, telefonon keresztül adjak nekik segítséget, tanácsot.

Nem merték, vagy közismertségük miatt nem akarták vállalni a nevüket, arcukat.

Online tanácsadói munkám elindítására tehát lényegében maga az élet késztetett.

Mint minden új módszernél, ez esetben is próbáltam új ismeretekkel gyarapítani tudásomat. Magyar nyelven azonban semmilyen anyagot, ismertetőt, képzési lehetőséget nem találtam az online terápiára vonatkozóan.

A világhálónak köszönhetően viszont rátaláltam jó néhány amerikai és nyugat-európai szakember honlapjára, akik már egy ideje online dolgoztak és publikálták tapasztalataikat.

Eredményeik eloszlatták a kételyeimet, és bátrabban indultam el az új, valóban mindenki számára hozzáférhető szolgáltatással.

Az elmúlt időszak tapasztalatai nyomán úgy érzem, érdemes egyfajta összegzést készítenem a sajátosságokról és a legjellemzőbb kérdésekről, helyzetekről.

Az első és legfontosabb észrevétel, hogy az online terápia mind módszereiben, mind hatásmechanizmusában lényegesen eltér a hagyományos terápiától.

Természetesen ez nem a hozzám forduló, segítséget kérő embereket érinti, sokkal inkább szakmai kérdés.

Napjainkban minden területen előtérbe került a differenciálódás, a specifikáció. Szinte nincs olyan tudományág, szakterület, melynél ne bukkannának elő folyamatosan újabb és újabb jelenségek, megoldások.

Így van ez a pszichológián belül is. Elég csak arra gondolni, hogy a ma oly sokakat érintő pánikbetegség húsz évvel ezelőtt terminológiailag még nem is létezett.

Mint ahogy akkor még nem beszéltünk workalcoholic, azaz munkamániás betegségről.

Számítógép-függésről pedig végképp nem, hiszen elenyésző volt azok száma, akik egyáltalán a technika e vívmányának közelébe kerültek.

Ahogyan sajnálatos módon bővült a diagnózisok tárháza, úgy kellett a gyógyításra hivatott szakembereknek is egyre inkább bővíteniük ismereteiket. Meg kellett ismerniük új tüneteket, és azok kezelési módját.

Éppen így van ez az online terápiával, mint módszerrel. Az, hogy valaki nagyon hatékony terapeuta kétszemélyes, szemtől szembeni helyzetben, messze nem garantálja, hogy az internetes kapcsolatfelvételnél is sikeres lesz. Az eredményességhez nem elegendő pusztán egy skype- vagy Messenger- azonosító. Az online kapcsolattartás a megszokottól sok tekintetben eltérő készségeket, jártasságot igényel.

Share